Chứng chỉ năng lực

Hạng II Số: HCM – 00053879 do Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 22/7/2022.

Hạng III Số: HCM – 00053879 do Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 5/5/2021.

Phạm vi hoạt động:

1. Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình dân dụng – Hạng II

2. Thi công công tác xây dựng công trình dân dụng – Hạng II

3. Thi công lắp đặt thiết bị (cơ – điện, cấp – thoát nước) vào công trình dân dụng – Hạng II

4. Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình nhà công nghiệp; công nghiệp năng lượng (đường dây, trạm biến áp) – Hạng III

5. Thi công công tác xây dựng công trình nhà công nghiệp; công nghiệp năng lượng (đường dây, trạm biến áp); hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước, xử lý chất thải rắn); giao thông (đường bộ) – Hạng III

6. Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình nhà công nghiệp – Hạng II

https://italiafarmacia.to/kamagra-100mg-senza-ricetta-online-sicuro/