Năng lực kỹ thuật

Năng lực thiết bị thi công

Nhằm đảm bảo chất lượng và tiến độ công trình, HLTCONS đã không ngừng trang bị nhiều loại máy móc, trang thiết bị để phục vụ thi công.

Sơ đồ tổ chức hiện trường

Thuyết minh Sơ đồ tổ chức công trường

 • Trụ sở Công ty làm việc với Chủ đầu tư và các đơn vị để có thông tin, kế hoạch dự án, từ đó xây dựng chương trình thực hiện.
 • Giám đốc dự án làm việc trực tiếp với Phòng dự án của Công ty để biết được chính xác thông tin công trình cũng như các nhà cung cấp vật tư, thiết bị,… nhằm điều phối nhân lực cho phù hợp với tiến độ.
 • Ban điều hành phụ trách chung công việc ngoài hiện trường thi công thông qua các bộ phận: Quản lý kỹ thuật, ATLĐ&VSMT, Kế hoạch và vật tự và Tài chính – Kế toán.
 • Bộ phận quản lý kỹ thuật (Bao gồm các kỹ sư chuyên ngành) phụ trách trực tiếp các tổ thi công.
 • Ban ATLĐ thực hiện việc kiểm tra an toàn lao động, vệ sinh môi trường của các tổ thi công.
 • Bộ phận vật tư thực hiện việc cung ứng kịp thời vật tư công trình và lập thủ tục giao nhận cho thủ kho công trình lưu giữ.
 • Bộ phận tài chính – kế toán kiểm soát nguồn vốn Công ty phân bổ và chi phí thực hiện.

Chính sách an toàn lao động

HLTCONS cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ sức khỏe và cung cấp một nơi làm việc đảm bảo an toàn cho tất cả các bên liên quan, khu vực lân cận và có trách nhiệm với cộng đồng, thân thiện với môi trường.

 • Sức khỏe và an toàn là ưu tiên hàng đầu
 • Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công, nhân viên.
 • Cán bộ, công nhân đều được theo dõi, kiểm tra sức khỏe định kỳ.
 • Cán bộ, công nhân đều được huấn luyện an toàn lao động theo yêu cầu của NĐ 44/2016.
 • Cán bộ, công nhân đều có chứng chỉ nghề phù hợp với công việc.
 • Được mua bảo hiểm tai nạn, đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ theo yêu cầu của pháp luật hiện hành.